Home اخبار فارسی عین‌اللهی، وزیر بهداشت: ما بیشتر نگران بودیم رئیسی و همراهان بر اثر...

عین‌اللهی، وزیر بهداشت: ما بیشتر نگران بودیم رئیسی و همراهان بر اثر سرما فوت کنند

19
0

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، با بیان اینکه «از ساعت ۵ بعدازظهر یکشنبه تا ۵ صبح دوشنبه یک حالت خوف و رجا بر ما حاکم بود»، گفت: «ما فکر نمی‌کردیم این عزیزان کشته شده باشند و در آن شرایط بیشتر نگران بودیم از بابت سرمای شدید هوا فوت کنند.»