Home اخبار فارسی شیرین عبادی از سازمان ملل خواست مجلس یاد‌بود «جلاد ایران» را لغو...

شیرین عبادی از سازمان ملل خواست مجلس یاد‌بود «جلاد ایران» را لغو کند

18
0

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به «تصمیم برگزاری یادبود برای ابراهیم رئیسی در سازمان ملل»، او را «قصاب تهران» خواند و نوشت: «پرونده جمهوری اسلامی سیاه‌تر و ننگین‌تر از آن است که بتوان از آن در جایی که ردی از وجدان وجود داشته باشد، برای مسئولانش یادبود برپا کرد.»