Home اخبار فارسی زندانی پیشین استرالیایی در ایران: غرب باز به ایرانیان نشان داد با...

زندانی پیشین استرالیایی در ایران: غرب باز به ایرانیان نشان داد با جمهوری اسلامی همدل است

20
0

کایلی مور گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی در ایران در مطلبی در روزنامه «ایج» استرالیا، ضمن اعتراض به پیام‌های تسلیت کشورهای غربی برای مرگ ابراهیم رئیسی اعتراض کرد.

این پژوهشگر در مطلب خود نوشت: دولت‌های غربی همانطور که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به جز اظهارنظر در توییتر، از مردم ایران حمایتی نکردند، دوباره به مردمی که حاضرند برای رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک جان خودشان را فدا کنند این پیام را دادند که با رژیم ایران همدلی می‌کنند.

گیلبرت افزود: از آنجا که رئیسی بیش از چهار دهه مسئول نقض وحشت‌آور حقوق بشر علیه مردمانی بود که برخی از آنها شهروندان استرالیا بودند، «ما نیز باید در حال پخش شیرینی باشیم.»