Home اخبار فارسی استاندار لرستان: نظامیان دولت رئیسی با مهربانی با معترضان برخورد کردند

استاندار لرستان: نظامیان دولت رئیسی با مهربانی با معترضان برخورد کردند

15
0

ابوطالب شفقت، استاندار لرستان، گفت: «این رویکرد نظام ولایی جمهوری اسلامی است که در دولت رئیسی، افسران و نظامیان آن حتی با معترضانش هم با مهربانی برخورد می‌کند.»

او افزود:‌ «در سطح دنیا برای شهادت رئیسی گریستند، نه فقط ما ایرانی‌ها، بلکه همه مظلومان جهان در شهادت او گریستند.»