Home اخبار فارسی جایزه «هاول» از سوی انجمن آزادی اسلو به توماج صالحی، به عنوان...

جایزه «هاول» از سوی انجمن آزادی اسلو به توماج صالحی، به عنوان یکی از سه برنده اهدا شد

14
0

جایزه بین‌المللی سالانه «هاول» از سوی انجمن آزادی اسلو به توماج صالحی، به عنوان یکی از سه دریافت‌کننده، اهدا شد.
در بیانیه منتشر شده توسط این انجمن آمده: «توماج صالحی با موسیقی خود شجاعت و نافرمانی استثنایی را نشان داده که به سرود اعتراضات زن، زندگی، آزادی تبدیل شده است».