Home اخبار فارسی امیر رئیسیان، وکیل دادگستری: ضیا نبوی به دلیل بیان وجود «ساس» در...

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری: ضیا نبوی به دلیل بیان وجود «ساس» در زندان به انفرادی منتقل شد

19
0

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در خصوص وضعیت ضیا نبوی، زندانی سیاسی به «امتداد» گفت: «ضیا نبوی را به دلیل انتشار خبر وجود ساس‌ها در زندان به انفرادی منتقل کرده‌اند و او از یکشنبه تماسی نداشته است.»