Home اخبار فارسی شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی، عموم مردم را به اعتصاب و...

شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی، عموم مردم را به اعتصاب و اعتراض در روز کارگر دعوت کرد

22
0

شبکه سراسری «انقلاب زن، زندگی، آزادی»، شامل تشکل‌های دانشجویی، دانش‌آموزی و گروه‌های مبارزاتی زنان و جوانان، در اعتراض به «حکم اعدام توماج صالحی، طرح حجاب و عفاف و فقر و فلاکتی که به جامعه تحمیل شده»، عموم مردم را به اعتصاب و اعتراض در روز ۱۲ اردیبهشت، روز جهانی کارگر دعوت کرد.