Home اخبار فارسی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی: ۴٩ درصد از جمعیت ایران روی فرونشست...

مرکز تحقیقات راه و شهرسازی: ۴٩ درصد از جمعیت ایران روی فرونشست و مجاور آن سکونت دارند

40
0

علی بیت‌الهی، رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، با بیان اینکه «مساحت زون‌های فرونشستی در کشور نسبت به ۵ سال گذشته حدود ۳ برابر افزایش پیدا کرده»، گفت: «چیزی حدود ۴۹ درصد جمعیت کل ایران بر روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند.»