Home اخبار فارسی پس از نهایی‌شدن واگذاری؛ کاهش ارزش سهام بانک‌های خریدار پرسپولیس در بازار...

پس از نهایی‌شدن واگذاری؛ کاهش ارزش سهام بانک‌های خریدار پرسپولیس در بازار بورس

53
0

فارس گزارش داده شش بانک خریدار سهام پرسپولیس با کاهش ارزش سهام مواجه شدند: «شش بانکی که ۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس تهران را مالک شدند، با نهایی شدن معامله سهام این باشگاه در روز دوشنبه، شاهد ریزش قیمت سهام بودند.»

در این گزارش آمده: «بانک شهر که با تملک ۳۰ درصدی، بیشترین میزان مالکیت پرسپولیس را به دست آورد، دیروز با خروج جریان پول حقیقی از سهام خود، در کنار ریزش ۳۲ صدم درصدی قیمت پایانی سهام وشهر مواجه بود. سهام دو بانک ملت و تجارت که هر کدام ۲۰ درصد از مالکیت پرسپولیس را به دست آوردند، با وجود افزایش مالکیت حقیقی، شاهد کاهش قیمت بودند.»

در ادامه آمده: «دو بانک صادرات و اقتصاد نوین نیز که هرکدام ۵ درصد از سهام پرسپولیس را خریداری کردند، با کاهش قیمت و خروج جریان پول حقیقی مواجه بودند و بانک رفاه نیز با توقف نماد خود در بازار پایه زرد فرابورس مواجه است. نکته قابل توجه دیگر در روند قیمتی سهام این پنج بانک، افزایش قیمت یک دست آن‌ها در روز یکشنبه بوده که با نهایی شدن معامله سهام پرسپولیس معکوس شد.»