Home اخبار فارسی معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان: از زنان فلسطینی می‌خواهم همچنان مقاوم...

معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان: از زنان فلسطینی می‌خواهم همچنان مقاوم باشند

55
0

انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان، با بیان اینکه «صدای فلسطین نباید خاموش شود»، گفت: «از زنان فلسطینی می‌خواهم همچنان مقاوم باشند، قدرت ملت‌ها از هر سلاحی از هر اتمی و از هر گنبدی آهنین‌تر و استوارتر است تا هیمنه پوشالی دشمن را فرو بریزند.»