Home iran وزیر پیشین آموزش و پرورش: به دانش‌آموزان یاد می‌دهیم درون و بیرونشان...

وزیر پیشین آموزش و پرورش: به دانش‌آموزان یاد می‌دهیم درون و بیرونشان متفاوت باشد

35
0

محمد بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، با اشاره به تحمیل حجاب و ایدئولوژی حکومتی، به خبرآنلاین گفت:‌ «ما از اول به دانش‌آموزان یاد می‌دهیم اگر می‌خواهند موفق باشند باید درون و بیرونشان متفاوت باشد و بیرونشان را طوری کنند که ما می‌پسندیم و درونشان را هرطور خواستند داشته باشند.»