Home iran مکارم شیرازی: هزینه‌های دفاعی و نظامی کشور از طریق مالیات تامین می‌شود

مکارم شیرازی: هزینه‌های دفاعی و نظامی کشور از طریق مالیات تامین می‌شود

39
0

ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه در دیدار با رییس سازمان مالیاتی کشور گفت که «هزینه‌های دفاعی و نظامی کشور از طریق مالیات تامین می‌شود.»
او افزود: «اشخاص به تنهایی توانایی تهیه ادوات نظامی ندارند، از این رو این هزینه‌ها بر عهده نظام اسلامی بوده که از طریق مالیات تامین می‌شود.»