Home iran عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: باید مشخص شود آیا خسارتی در اصفهان...

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: باید مشخص شود آیا خسارتی در اصفهان وارد شده است

42
0

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره انفجار اصفهان گفت: «باید مشخص شود که آیا خسارتی وارد شده یا نه که تا این لحظه هیچ اتفاقی صورت نگرفته است.»
او به احتمال پرواز ریزپرنده‌های شناسایی آمریکا و اسرائیل در اصفهان اشاره کرد و افزود: «ما نیز همین قدرت را داریم.»